Jdi na obsah Jdi na menu
 


Partyzánské hnutí ve Vracově- ,,Vela"

7. 2. 2013

Partyzánské hnutí ve Vracově- ,,Vela“

 

Skupina Vracov

 

Rok 1939/1940

 1. V roce 1939/1940 na popud pplk. Budíka organisace místní odbojné skupiny ve Vracově, pod velením r.leg.čet. v zál. Hubra Josefa(kom.), který vzal do slibu věrnosti ČSR tři muže, každý z nich vzal do slibu věrnosti další tři důvěryhodné muže a takovým postupem vznikla do roku 1945 rota o 73 mužích s velitelem. Daný úkol činnosti sabotážní, zpravodajský, získání zbraní.

Velitel jednotky ,,Vracov“ r.l. čet. v zál. Hubr Josef, přítomni: pplk. děl. Budík Dimitrij, Loprais Jakub, Hubr. Frant., Hubr Jan.

 1. V únoru 1940 byl r.l. čet. v zál. Hubr Josef předvolán na gestapo v Uh. Hradišti, kde byl vyslýchán pro podezření z ilegální činnosti. Byl tam držen dva dny, byl týrán, nedostal jíst, ale nic neprozradil.

 2. Na jaře 1940 odešel člen skupiny ,, Vracov“, čet. dsl. Raiskub Frant. do zahraničí. Zanechal dva ruční granáty, které uschoval r.l. čet. v zál. Hubr Josef

 3. V červenci 1940 přišel k r.l. čet. v zál. Hubrovi Jos. jeden muž, představil se jako ruský legionář, legitimoval se jako kapitán čs. Armády, děl. pluk 53, a snažil se něco vyzvěděti o podzemním hnutí, vyptával se na pplk. děl. Budíka. Poněvadž se zdál Jos. Hubrovi vzhledem na stáří podezřelým, odbyl ho tím, že o ničem neví, a že se s pplk. děl. Budíkem nestýká. r.l.čet. v zál. Hubr Jos., jej sledoval a na pošt. úřadě, kde se onen muž zastavoval, potom zjistil, že jde o člena gestapa(ukázal legitimaci gestapa při podávání telegramu). Jednalo se asi o býv. asp. Wolfa, který sloužil u děl. pluku 53 a potom u gestapa v Brně u zprav. oddělení.

 4. Do konce roku 1940 bylo několik nepravidelných tajných schůzí stran směrnic. Přítomni pplk. děl. Budík, čet. v zál. r.l. Hubr Josef, Hubr Jan, Loprais Jakub a Hubr Frant.

 

Rok 1941.

  1. Antonín Procházka, poštovní zřízenec, otvíral na poště podezřelé dopisy ( udání, tyto ničil a uchránil mnoho našich lidí od zatčení gestapem).

  2. Skupina Vracov podnikla v roce 1941 až 1945 zásobovací akce pro naše české lidi, internované v koncentračním táboře ve Svatobořicích. Svědectví může podat pí. Hasalová, manželka ministra dopravy a její děti.

Velitel zásobovací akce: vel. skupiny r.l. čet. v zál. Hubr Josef, účastni byli tito příslušníci skupiny: hlavní zásobovatel akce Stanislav Šmída z Vracova, učitel Homola Ferdinand , Houžka, Havlíček, mlynář ve Vracově, Luňák Ant. Z Vracova, Kadlček Frant., hostinský z Vracova, Zezula Emil, vedoucí firmy Baťa z Vracova a jiní.

  1. Schůzka pplk, děl. Budíka s čet. v zál. Hubrem ve Vracově stran situace a činnosti vzhledem na válku SSSR s něm. fašisty. Informace, které získal pplk. děl. Budík v Praze (v únoru), od vyjádření se konsula SSSR, stran. ruské taktiky v případě konfliktu s Německem.

 

Rok 1942.

   1. Utvořeno zásobovací družstvo pro eventuelní příchod RA, nebo parašutistů. Vedoucím byl Loprais Jakub z Vracova. Bylo stanoveno, aby byla stálá zásoba dobytka, mouky, chleba, luštěnin a jiných poživatin. Všechny tyto zásoby byly uskladněny ve skrýších u Lopraise Františka čís. 196, Polanského Aloise čís. 216, Procházky Miroslava čís. 417, Zezula Emil připravil a uschoval obuv.

   2. Podpůrná akce po Svatobořicích pokračovala. Organisace rozšiřována- rozšiřovány zprávy.

 

   1. Za stanného práva v r. 1942 přechovával u sebe příslušník ,,73“ Miroslav Procházka , pošt. Úředníka Josefa Kasalu, který byl pronásledován gestapem.

 

Rok 1943. Příslušníci jednotky pokračovali v podpůrné akci. Směrnice pplk. Budíka, čet. v zál. r.l. Hubrovi pro další činnost, povzbuzení a odvahu.

 

Rok 1944

  1. Rozkaz pro zvětšení skupiny a utvoření ,,73“ ( 5 třináctek, 5 velitelů, vel. Štáb., velitel). Vydány směrnice pro činnost partyzánů-residentů a formu případného zasáhnutí do boje, informace o nových zbraních a jich účinku. Účastni pplk. děl. Budík, čet. v z. r.l. Hubr Josef. Pro pohotovost skupiny a případnou náhlou potřebu bylo připraveno jedno osobní a jedno nákladní auto. Zajistil čet. v. z. Hubr. J. Pokračování v podpůrné akce ve Svatobořicích.

 

Rok 1945

   1. Začátkem roku 1945 seskočilo v prostoru Vracov několik parašutistů. Hitlerjugend, která je pronásledovala, byla odvedena příslušníkem ,,73“ Gazárkem Fr.(lesník) na nesprávnou stopu, aby parašutistům umožnil útěk, tím parašutisté byli zachráněni.

   2. V lednu oznámil plk. děl. Budík, vel. ,,73“, čet. v z. Hubrovi, že v prostoru budou shozeny pro skupiny ve slováckém úseku zbraně(zpráva gen. JUDr. Koutňáka). Datum nemohlo býti oznámeno, poněvadž o shozu jedna ještě angl. Parlament. V únoru z 2. na 3. však byl gen. Koutňák zatčen a přesné datum shozu nemohlo býti zajištěno. Velitel jednotky Vracov nařídil z rozkatu pplk. Děl Budíka každou noc, v únoru počínaje, noční hlídky příslušníků jednotky ,,Vela“ . Zbraně byly shozeny v únoru, ale tak nešťastně mimo okruh Vracova(mezi Vracovem a Vlkošem), že nebylo možno jich v odkrytém terénu dosáhnout a přišly do rukou Němců. Nedostatek zbraní zavinil v dubnu, že nemohlo být jednotky použito v boji o Vracov po boku RA tak , jak bylo předvídáno.

   3. V únoru zásobovala ,,73“ (Vracov) ruské zajatce, uprchlíky a partyzány v bzeneckém lese. Četař v z. r.l. Hubr Josef přechovával a ukrýval ve vinohradě po dobu 3 týdnů jednoho ruského vojína a 2 belgické vojíny, kteří uprchli z něm. zajetí. Dal jim civilní oděv a živil je za pomoci několika členů jednotky.

   4. Před příchodem jednotky RA měla ,,73“ (Vracov) tři dny pohotovost, konala hlídky a strážní službu(nenápadně u něm. kolon a baterií). Zprávy předal čet. v. z. r.l. Hubr Josef RA. Po příchodu RA dal velitel jednotky, čet. v. z. Hubr, celou jednotku k dispozici RA. Poněvadž nedostala jednotka od RA zbraně, zúčastnilo se boje po boku RA na záp. okraji Vracova ze ,,73“ jen 18 příslušníků ,, 73“ pod vedením Procházky Jana(č.611) ve dnech 18.-20. dubna, kteří měli vlastní zbraně. Po ustálení fronty byli staženi a vypomáhali jako zdrav. hlídky. Při bojích 18.-20. dubna padl Novotný Štěpán z Vracova, který se přidal k 18ti členné bojující skupině, ale příslušníkem jednotky předtím nebyl. Při směně RA a Rumunů zůstal vel.,,73“(prostor Vracov) ještě 3 dny u RA, která mu dala zbraň, byl v boji, ošetřil několik raněných ruských vojáků a jednoho raněného zachránil a odnesl z boje.

   5. Po příchodu RA sešel se ihned nár. Výbor, jehož předsedou se stal čet. v. z.r.l. Hubr Josef(člen komun. strany). Výbor byl utvořen 14 dní před příchodem RA a po příchodu rozšířen. Většinu členů tvoří příslušníci ,,73“

   6. Účast na dalších bojích v prostoru Vracov po boku rumunské armády, která zaměnila vojsko RA, nemohla být uskutečněna pro nespolehlivost některých rumunských jednotek, které neměly protifašistického ducha v boji proti Němcům

Větší záškodnické akce nemohla ,,73“ (prostor Vracov) provádět jednak pro nedostatek zbraní, jednak pro úplně otevřený kraj kolem Vracova a proto málo vhodný pro partyzánské podniky.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Vynikající článek - měl se jmenovat: Vracov svoje hrdiny nezná

(Staňa Selič, 14. 2. 2013 17:04)

O této skupině v naší historicko - modelářsko - vojenské skupince víme, dochovaly se totiž nějaké písmenosti.

Co chci ale říct k tématu: Mimo mrtvých, kteří mají aspoň fotku na společném pomníku na hřbitově, ale Vracov okázale na svoje hrdiny... jak to říci slušně? Kašle? Ignoruje? Nezná, neví, neumí?

Nedávno vznikly dvě nové ulice, jejichž názvy tak jakoby posměšně dokumentují, co tak vracovjáky ještě zajímá: lomená borová. Schválně to píšu s malými prvními písmeny, aby bylo jasno, jak to zní. Pro ty, kteří tomu tak úplně nerozumí: když do sebe chrstnu borovičku, můžu to nazvat dobře lomenou borovou. Byť nechtěný, ale je to výsměch. Pomník čísi hlouposti, neúcty k historii nebo čeho?

Vracov jakoby neměl svého válečného hrdinu sgt. Františka Raiskupa, který padnul jakožto zadní střelec u slavné 311. bomber squadron RAF, ( to jsou už dvě ulice) Vracov nemá ani ulici neštatně německým sniperem zabitého Antonína Novotného, nemá ani Hubra, Šmídu (další tři místo třeba Záhumenské a dalších mnohé vypovídajícich názvů jak neslyšíme ani nevidíme) ani další hrdiny, kteří po celou okupaci riskovali životy své a svých rodin. Němci se s nikým dvakrát nepárali, podle Adolfovy nemoci mohla za provinění jednotlivce celá rodina a oni to tak skutečně praktikovali. Našim občanům patří navíc i bezmezný obdiv, že dokázali tak dlouho pracovat v ilegalitě bez prozrazení. To nebyla žádná samozřejmost. Za mnohem menší věci, než krmení lidí v lágru ve Svatobořicích, byla šibenice. Prozrazeni byli i mnozí zpravodajští profesionálové vysílaní z Anglie, ale naši předci Němce přelstili. A my co? Kdyby se tady udělala anketa, bude to vědět dvacet lidí.

Co je s podivem dále je, že ani bolševik s jeho zrůdnou ideologií a plnou hubou propagandy a lží neudělal nic, aby svého člena, jímž p. Hubr byl, nějak ocenil, připomněl pro generace budoucí jeho bezesporu hrdinské činy. Asi nedostali instrukce z Moskvy nebo co. Tady by to chtělo trochu něco zjistit jako to bylo.

A nechoďme tedy ani tak daleko, podívejte se na fotky z roku 1968 a vzpomeňte si, že takto to tady za bolševika vypadalo až do roku 1989, 4/5 hliněných ulic s mnohdy patnácti centimetry písku, infrastruktura obce žádná, bláto teklo po každém dešti po ulicích jako v SSSR, zemi, kde již včera snědli to, co měli sníst až zítra, dodnes.

Kdo to tady dal dohromady? Díky komu má Vracov krásné nové silnice, kanalizaci, plyn atd atd? Podle mého jsou to taky hrdinové: František Kozumplík a Ladislav Šmíd. Neměli kde brát zkušenosti, museli všecko vymýšlet od nuly. Nezadlužili obec. Dělali to za stálého "plivání" nýmandů, kteří si neumějí ani uklidit psí hovna před vlastním domem. Každé slušné město má jména svých zasloužilých starostů v místopisných názvech.

Podle mého názoru má Vracov na tomto poli obrovské dluhy vůči svým předkům.

Naše skupinka momentálně maká na události z let okupace, kde 30. 6. 1944 přistál kousek za dnešní ranvejí "vracovských Štuk" spojenecký stíhač, slavný P-51D Mustang, imatrikulace WD-R patřící 15 letecké armádě USAAF operující z Itálie, 32 fighter group, 4. fighter squdron. Rarita, byla to první spojenecká stíhačka, která na území tehdejšího protektorátu přistála!! Bohužel byla americká, takže tato událost nepatřila do propagandy o Ivanu osvoboditeli. Tak chceme pořádně vracovjákům tento jistě velice zajímavý příběh osvětlit.

Máme nějaké info z oficiálních pramenů, ale taky další, které jsme si zjistili sami a kterými oficiální prameny doplníme!!! Makáme na samotným výjevu: ve vracovském písku zapíchlém Mustangu a kousek dál jak pan Bůřil jedná s Lt. Max Merle Kurtem, pilotem toho letounu. Ono totiž letadlo je v měřítku 1:32 ale figurky 1:35, takže to musíme trolinku oddělit.

Hoši mají momentálně úkol sesmolit psaníčko dceři pilota do USA, která je navíc historičkou!!!! takže můžeme čekat další informace i odtud.

Jak jsem psal Martinovi: bylo by dobré celé úsilí o mapování historie Vracova koordinovat, abysme neduplikovali jeden druhého.

Re: Vynikající článek - měl se jmenovat: Vracov svoje hrdiny nezná

(vracovjak, 20. 2. 2013 10:55)

Souhlasíme s posledním odstavcem, proto klidně napiš článek o mustangovi a my to zde uveřejníme, budeme za to jen rádi. O této události víme, chtěli jsme o tom napsat, je to velice zajímavé. Ale teď počítej, že tě budeme uhánět :-)

Re: Re: Vynikající článek - měl se jmenovat: Vracov svoje hrdiny nezná

(Staňa Selič, 5. 3. 2013 16:22)

S tím Mustangem na Křivolánu ještě chvíli počkejte, dneska máme na schůzku pozvaného přímého očitého svědka té události. Pořád shromažďujeme další drobnosti, třeba máme informace, že v bezprostřední blízkosti místa přistání byly soukromé vinohrady, ne jako dnes lány obilí. Do obilí sice Kurtz sednul, čímž se potvrzuje, že při vší své smůle měl kus štěstí, ale to pole obilí bylo mezi vinohrady. My to chceme zahrnout do té diorámky, jedno pole vinohradu se čtyřma hlavama.

Za tip na očitého svědka děkujeme panu Zdeňku Hubáčkovi, četnickému veteránu z Vracova!!!

Re: Re: Vynikající článek - měl se jmenovat: Vracov svoje hrdiny nezná

(Staňa Selič, 8. 3. 2013 16:13)

A máme tady další durch: našli jsme očitého svědka toho přistání a to místo, kde Mustang dosedl, se nám poněkud se vší pravděpodobností poněkud přestěhovalo. Jdeme to ověřit.

Re: Re: Vynikající článek - měl se jmenovat: Vracov svoje hrdiny nezná

(Staňa Selič, 9. 3. 2013 7:53)

Takže: původně jsme měli podle fotek (dostali jsme se totiž i k nikdy nezveřejněným fotkám z jiných úhlů pohledu na letadlo) že Mustang přistál v kursu 175°asi sto metrů za prahem VPD vracovských Čmeláků směr Bzenec.
Jenže když jsme podrobně vyslechli očitého svědka, naše domnělé místo přistání s určitostí zavrhnul. Říkal, že jako kluci v počtu čtyř kusů :D ale už neví kdo tam s ním byl, utíkali ne Husovou nahoru, ale více doleva za sklepy na Husové, dnešní Cihelkou nahoru. Tam byla zmola a tou se vyšplhali navrch. Tedy nešli severovýchodně, ale na sever. Že stroj byl posazen ve svažitém terénu, který stoupal směrem od Vracova.

Když si otevřeme na www.mapy.cz turistickou mapu, dostává výpověď svědka jasnou logiku. Už Čeští četníci uvedli, že letoun se nachází v trati Křivolán a to "naše letiště" je přední díl Křivolánu.

Takže místo přistání se nachází na západním svahu Křivolánu, kde na kopci je dnes vinohrad. První byl na místě pan Antonín Bůřil z ul. B. Němcové, takže zjistit, kde měli Bůřilovi vinohrad, je další úkol, který pomůže zase trochu s lokací místa nouzového přistání.

Kurs přistání i nadále odpovídá, plus mínus nějaký stupeň, ale to bysme už chtěli fakt moc.

Re: Re: Vynikající článek - měl se jmenovat: Vracov svoje hrdiny nezná

(Staňa Selič, 9. 3. 2013 7:56)

Ještě taková úsměvná drobnost: svědek se podivoval nad skutečností, že letadlo přistálo v 11:30 ale že oni tam byli s klukama krátce po přistání, přičemž ale vyučování končilo podstatně později. Vše jsme mu vysvětlili datem: 30. 6. Bylo vysvědčení a začínaly prázdniny.

Re: Vynikající článek - měl se jmenovat: Vracov svoje hrdiny nezná

(vracovcity@email.cz, 22. 2. 2013 17:33)

je to hezky napsáno,bohužel lidé si více pamatují spíše dobu nedávnou a proto navrhuji názva ulic jako ,,práskačova" nebo ,,privatizační", zvelebování vracova také není až tak super,jak by se zdálo-bohužel asfalt nám změnil ulice v závodní dráhy a ta opěvovaná kanalizace nám odvádí srážkové vody někam daleko,čímž podporuje navrácení se k původní sahaře......po roce 68 stejně jako po roce 89 se tu vyrojilo tolik ,,hrdinů",že by to stačilo na ulice celé prahy....no a hrdinové z války,kterou jsme i když je to neuvěřitelné vyhrály-musí mít radost,jak jejich potomci se svojí blbostí stávají německou kolonií
a modeláři ve vlných chvílích vytvoří diorama,ve kterém místní komunisti privatizují a zakládají OF,takže zůstaňme u fote ze starého vracova a historie radši vzdálenější

Re: Re: Vynikající článek - měl se jmenovat: Vracov svoje hrdiny nezná

(Staňa Selič, 5. 3. 2013 6:36)

Ale to je přínosný článek!!! Prášky jste si vzala, paní? Válku mimo žen vyhrál sem tam i nějaký muž, dovolil bych si upozornit na tento nezanedbatelný fakt. Říká se tomu shoda prdmětu s příduskem.

Re: Re: Re: Vynikající článek - měl se jmenovat: Vracov svoje hrdiny nezná

(vracovcity@email.cz, 5. 3. 2013 21:38)

od tebe to sedí,hoď sem kopii tvého vysvědčení.....

Re: Re: Vynikající článek - měl se jmenovat: Vracov svoje hrdiny nezná

(Tomáš Petržela, 17. 3. 2013 18:09)

Jak už kdysi dávno řekl někdo moudrý:Dějepis je bezpečnou zábavou až
po smrti očitých svědků.Protože zažloutlé listy papíru v archyvech
vám za konstatování nepravdy hubu nerozmlátí!!!!!
Ale docela mně vytéčí když se někdo otírá o odkaz lidí jako František
Raiskup,Štěpán Novotný podle kterých už se ulice měli jmenovat dávno.
Podle návrhu (Práskačova a Privatizační)se domnívám že by pisatel mněl
svoji flustraci z minulého a současného režimu ventylovat někde jinde!!!

Re: Re: Re: Vynikající článek - měl se jmenovat: Vracov svoje hrdiny nezná

(Staňa Selič, 17. 3. 2013 21:41)

Díval jsem se dneska na terén kolem bývalého Svatobořického lágru. Kurnik, tam je vidět tři kilometry daleko na všecky strany. Jak to dělali s tím jídlem, sazeničkama atd?

Jinak navrhuju, abysme tyto anonymní hrdiné slintaly, co jim není nic svatého, prostě ignorovali a pokud je nechá správce webu řádit, nebudeme sem přispívat a basta.

Re: Re: Re: Re: Vynikající článek - měl se jmenovat: Vracov svoje hrdiny nezná

(Staňa Selič, 27. 4. 2013 8:18)

Díky snažení Toma Petržely kolem pilotů 1. práškovací perutě jsme se dostali k dalším fotkám uzemněného Mustangu z jiných úhlů, na základě čehož jsme tento týden vyrazili zase do polí najít podle fotek pozadí místo, kde stroj přistál.
Místo muselo splňovat celou řadu náležitostí: protisvahy velmi blízko (do cca 50 metrů) od sebe, sklon v podélné ose a následný horizont za menším protisvahem. Navíc ve směru muselo být pro nouzové přistání dostatek místa.
Řešení bylo nakonec v hlášení českých četníků a názvu místa: Křivolán. Četnictvo uvedlo, že to bylo cca 2 km od Vracova, jenže víte jak je Vracov rozlehlý, brali to páni četníci od středu obce, od kraje, pakliže ano, od kterého kraje? Směr byl ale dán: SV.
S Tomem jsme našli řadu očitých svědků té události a ačkoliv se nám jejich svědectví jevila zpočátku docela nesmyslně a protichůdně, musíme se jim touto cestou hluboce omluvit.
Křivolán nese svůj název podle části, která je vracovské veřejnosti slušně ukryta, vědí o ní zemědělci a myslivci, jinak možná pár jedinců. Cesty jsou tam totiž terénními podmínkami vizuálně odděleny od místa přistání.

Vyjedete-li ulici Polní nad Vracov, pokračujte pořád rovně až ke "zmole", která je ovšem neprůjezdná, musíte vlevo po poli podél "zmoly". Dostanete se do zatáčky polní cesty vedoucí od traktorky na ulici Hlinické na Hraničky. Tady jste už slušně vysoko, ale budete ještě dále stoupat, až asi 200 metrů před vůz se včelami. Tady uděláte vpravo vbok a po cca 20- ti metrech se pod vámi otevře malebný pohled na krásně dvakrát S-J směrem zvrásněnou krajinku, takové opravdu prudce malebné zákoutí, ďolíček. Směrem k Hraničkám vidíte v tom údolíčku remízek, který tam tehdy nebyl a tudy Mustang přistával, nebo spíše už jel po obilí jako saně vna sněhu.

Tam někde pan Bůřil "jeďa z poua, slezu z koua, osvěží ňa koka koua" viděl, jak letoun seknul vrtulí do vracovského písku, jak vylítlo mladé obilí i s hromadou prachu, jak se vrtule pokoušela ještě otáčet a ohnula si tím všechny listy a jak stroj jel "jak cikánská bůda" ze svahu jako po skluznici z obilných klásků dolů, než se za plechového skřípění legendární North American, P-51D NA-5 "Mustang" konečně zastavil.

Lt. Max Merle Kurtz se svým strojem skončil hned pod místem, kde stojíte podle popisu cesty v tom bližším úžlabí. V okolí jsou veliká stáda srnčí a je to zaručeně krásný nedělní výlet - pokud teda neprší. Místo je letos po dlouhé době osazeno zase obilím, takže opravdu krásná scenérie, tak se tam moc nedupejte.

Protože jsme strašní puntíci, ověřovali jsme místo přistání i tak, že jsme určili i všechna tři místa pozic fotografů podle všech tří fotek. Máme extrémní štěstí, že místo je od té doby téměř nezměněno.

Ke změnám v okolí ale došlo, protože pan Bůřil měl vinohrad někde v těch místech a kdo to tam znáte jistě potvrdíte, že tam je dnes vinohrad silně daleko a ještě k tomu na jih. Pozici vinohradu rodiny Bůřilovy ještě musíme zjistit, protože pan Bůřil mladší ještě vyslechnutý k věci nebyl.

Na závěr můžeme konstatovat jak pravil prezident USA Georg Bush jr, když dopadli Saddáma: Ladies and gentlemans, we'v got him!" Takže:

Ladies and gentlemans, we'v got it!