Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kronika města-městyse Vracova 8.díl- 1. pol. roku 1927

10. 9. 2013

 

Řádný rozpočet obecních potřeb pro rok 1927 vykazuje spotřebu Kč 290.744,-

Úhradu Kč 270.392,-

Nedostatek 20.415,- Kč

Uhradí se 109 % obecní přirážkou.


 

Rozpočet na mimořádné hospodaření vykazuje potřebu 54.600 Kč

Úhradu 28.250 Kč

Nedostatek 26.350 Kč uhradí se 141 % přirážkou obecní. Činí tedy obecní přirážka na rok 1927….250%


 

Dekretem zemské školní rady mor. ze dne 6.prosince 1926. Čís. 72.495 byla dosavadní zatímní správkyně dívčí školy obecné ve Vracově Božena Wernerová, která na této škole od 1září 1900 působí, ustanovena řídící učitelkou této školy definitivně. Úřad svůj nastoupila dne 20.ledna 1927.


 

Tělocvičná jednota Sokol upravila přidělenou jí budovu, část vracovského dvora na sál a tělocvičnu nákladem 150.000 Kč. Sál otevřen byl zábavním podnikům v lednu 1927. V lednu 1927 dostalo se Sokolu licence pro kino, jež otevřeno bylo dne 30.ledna 1927 promítnutím vzdělávacího filmu ,,Josef Kajetán Tyl.“

Dne 10.ledna 1927 byl zabit ve sklepě Vincence Krečmera a spol. dotekem neisolovaného drátu elektrického vedení 39ti letý rolník Antonín Loprajs č. 325.

Místní farář odepřel zesnulému slavný pohřeb, jehož se příbuzní jeho dožadovali, protože zemřelý nebyl po několik (chybí) u zpovědi.

Na požádání pozůstalých vykonal pohřební obřady nad zesnulým československý farář z Kyjova Vladimír Nermut.

V neděli dne 16.ledna 1927 konal čsl. farář Vladimír Nermut v sokolovně československé bohoslužby, a po nich přihlásila se řada mužů a žen do církve československé.

Od té doby konány jsou v sokolovně československé bohoslužby pravidelně ve lhůtách čtrnáctidenních.

Církev československá měla ve Vracově na konci roku 1927 371 příslušníků.


 

V neděli dne 18.ledna 1927 před 6. hodinou ranní vypukl v domě Martina Gasnárka č. 187 na půdě domu požár, který zničil střechu a zásoby píce na půdě uložené. Škoda požárem na střeše budovy způsobená byla kryta pojištěním.


 

V měsíci lednu, únoru a březnu a 1927 rozšířila se ve Vracově mezi dětmi i dospělými epidemie chřipky. Téměř polovina školních dětí byla nemocna chřipkou.

Nemoc probíhala mírně za příznaků rýmy, kašle a slabé horečky. Úmrtí nebylo. Koncem měsíce března epidemie zanikla.


 

Dne 3.května 1927 o 2.hod. odpoledne shořela střecha domku Marcelína Fridricha č. 327 na Osmeku.


 

V noci ze 14.na 15.května poškozeny byly mrazem vinice. Mladé výhonky vinohradů, jež chráněny byly vedle stojícím obilím před větrem, jakož i vinice v nižších polohách zmrzly úplně, tím úroda hroznů ze tří čtvrtin byla zničena.


 

Z radosti nad znovuzvolením T.G.Masaryka potřetí presidentem republiky uspořádán byl dne 27.května 1927 večer oslavný průvod městečkem Vracovem, jehož se zúčastnila školní mládež, místní spolky, jakož i množství obyvatelstva. Průvod vyšel od školy osvětlené a ozdobené květinami a obrazy presidenta, prošel celým Vracovem a ukončen byl opět u školy vhodnou promluvou.


 

Dne 31.května 1927 o 2.hod odpoledne spadl ze štítu kostela zednický pomocník Frant. Soukup z Ježova zaměstnaný při přístavbě kostela a těžce se zranil, roztříštiv si lebku. Odvezen byl do nemocnice v Uh.Hradišti. Podle výroku primáře zachován byl při životě jen pro svou zdravou tělesnou konstrukci.


 

V červnu 1927 odchází se svou rodinou z Vracova správce zdejšího dvora František Habrovec, čestný občan vracovský, člověk dobrý a ušlechtilý, byl správcem vracovského dvora plných 35 let.


 

Dne 17.června 1927 promován byl na univerzitě v Praze auskullant u krajského soudu v UhHradišti Antonín Werner, narozený dne 4.listopadu 1903 ve Vracově na doktora práv.


 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

požár domu č.187

(Jaroslava Tutková, 10. 2. 2014 22:15)

Zaujala mě věta o tom, že škoda byla kryta pojištěním. Martin Gasnárek byl můj prastaříček,( zemřel 1933)stařenčin bratr Josef odjel do Kanady v roce 1929 vydělat na opravu, shořela hospodářská přístavba, tak asi náhrada škody pojišťovnou byla taková jak dnes. Prastrýc na přístavbu opravdu vydělal, dnes už stojí jen torzo jedné zdi s hrantem. Ale vrátil se až v roce 1968 v červnu na návštěvu, oženil se tam,založil rodinu a provozoval obilnářskou farmu. Na podzim téhož roku v Kanadě zemřel. Děkuji, že jsem si díky Vám upřesnila i kousek historie naší rodiny.

komentář

(123, 10. 9. 2013 17:13)

Tak sem sahají kořeny stoupenců církve československé církve ve Vracově. S církví římskokatolickou museli být vracovjáci hodně nespokojení, když jich do konce roku odešlo 371. Velice zajímavé.